MAHA SAMPROKSHANAM / MAHA KUMBHABHISHEKAM - Religious Age
Sep 10th thru Sep 15th, 2024
RELIGIOUS EVENTS
Day, Date and Time Vaishnava Sannidhi Shaiva Sannidhi Devotional / Cultural Events
Tuesday, September 10th
8:00 AM Sri Venkateswara Suprabhata Seva
8:30 AM to 12:30 PM Anugna, Vishwaksena Aradhanam, Punyaha Vachanam, Vastu, Navagraha Homam, Sudarshana Homam, Poornahuti, Aarati, Prasada Viniyogam Anugna, Sankalpam, Sahasra Avarthi Ganapathi Adharva Seersha Japam, Maha Mangala Aarati
5:00 PM to 9:00 PM Mangalavadyam, Anugna, Ajasra Deepam, Acharya Ritvik Varanam, Medhini Pooja, Sankalpam, Ankurarpanam, Veda Parayanam, Aarati, Mantra Pushpam, Sathumurai, Prasada Viniyogam Acharya Ritvik Ahvanam, Ganapathi Adharva Seersha Japam, Maha Mangala Aarati